İş Alanları
Güç Santralleri

 

Güç santralleri; termik santralleri (katı yakıtlı, sıvı/gaz yakıtlı, jeotermal, nükleer), hidroelektrik santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri olarak alt gruplara ayrılır.

 

Ülkemizin 18,6GW katı yakıtlı kurulu termik santral gücü bulunmaktadır. Kurulu sıvı/gaz yakıtlı termik santral gücü 22,8GW, kurulu hidroelektrik santrali gücü ise 27,9GW’tır. Rüzgar enerjisi santrallerimizin toplam gücü 6,6GW, Jeotermal kurulu gücü ise 1,1GW’tır. Ülkemizin kurulu nükleer enerji santrali bulunmamaktadır. Yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer enerji santralinin gücü ise 4800MW(4,8GW)’tır.

 

İnrep uzun yıllar hem yurtiçi hem yurtdışı projelerinde Türkiye’nin önde gelen yüklenici firmalarla santrallerde sayısız projede işbirliği yapmıştır.Tüm Hakları Saklıdır inrep.com.tr 2019 Design FSM Ajans