İş Alanları
Petrol ve Doğalgaz

   

Birincil enerji kaynakları arasında stratejik konuma hampetrol dünya enerji talebinin %33'ünü karşılamaktadır. Doğalgaz ise talebin %23,7'sini karşılamaktadır. Petrolün işlenerek ekonomik faaliyetlerde kullanılması şu süreci takip eder; arama, hampetrol üretimi,  taşıma, rafinaj, petrokimya, enerji ve dağıtım zinciri biçiminde dikey entegre bir süreçtir. Türkiye’de de benzer bir yapı oluşturularak TPAO, BOTAŞ, Tüpraş, Petkim, POAŞ ve İpragaz kurumları faaliyetlerine başlamışlardır. Ülkemizin petrol ve doğalgaz ihtiyacını sağlayan kurum TPAO’dur. TPAO çevre ülkelerde Petrol ve Doğalgaz arama ve tesis işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. TPAO ayrıca ülkemizin mevcut petrol potansiyelinin tespiti ve üretimi için kara ve deniz alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.  Ülkemizde rafinaj yani hampetrolün işlenmesi ve petrol ürünlerine dönüşümünü gerçekleştiren kurumlar Tüpraş ve STAR rafinerisidir. Tüpraş’ın 4 rafinerisi bulunmaktadır. Bunlar İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’dadır. STAR rafinerisi İzmir'de bulunmaktadır.  Rafineride üretilen ürünlerin bazı önemlileri şunlardır; sıvılaştırılmış petrol gazları(LPG), beyaz ürünler(benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin) ve siyah ürün (çeşitli kalitede fuel oil) ayrıca nafta, madeni baz yağlar, çeşitli kalitede asfaltlar ve solventler.

 

Inrep 20 yılı aşkın süredir Petrol ve Doğalgaz sektöründe dikey entegre sürecinin her aşamasında ilgili kurumlarımızla sayısız projelerde işbirliği yaparak kaliteli hizmetini sunmuştur.

 

Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları

Petrol ürünlerinin ekonomiye kazandırılması dikey entegre sürecinin ‘Taşıma’ ve ‘Dağıtım’ aşamalarıdır. Hampetrolün ve doğalgazın taşınmasında Inrep önemli projelerde yer almıştır
.

 

LNG Tesisleri

Bu sektörde öncü kuruluşlar İpragaz A.Ş, Botaş ve Egegaz’dır. 

Inrep, LNG depolama ve dağıtım ile ilgili projelerde öncü şirketlerle işbirliğinde bulunmuştur.

 

Petrokimya

 

Petrokimya, petrolden organik kimyasal ürünler elde etmekte kullanılan sanayi yöntemlerini topluca belirten terimdir. Bu petrol ürünleri, ulaşımda, tüm endüstrilerde, ev içi tüketimlerde kısaca hayatın her alanında kullanılmaktadır.

 

Petrokimya sektörü Nafta, LPG gibi petrol ürünleri veya doğal gaza dayalı temel girdileri kullanarak plastik, lastik, elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten, geniş bir üretim yelpazesine sahip, büyük ölçekli, sermaye ve teknoloji yoğun bir sektördür.

 

Türkiye’nin büyük ölçekli tek petrokimyasal üreticisi Petkim’dir. INREP 20 yılı aşkın süredir Petkim ile birçok projede çalışmıştır.

Kimya Endüstrisi

 

Kimya endüstrisinin birçok alt sektörü vardır ve etkileşim halinde olduğu birçok diğer sektör vardır.  Kimya sanayi tarafından ürütelin ürünlerin %30 u doğrudan tüketiciye ulaşırken %70 diğer sektörlerde ara mal veya hammadde olarak kullanılmaktadır. Kullanılan hammaddenin %70'i ithal edilmekte, %30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Kimya sektöründe bulunan girişimcilerin yoğun bulunduğu bölge İstanbul’dur. Sektörde mikro ölçekli şirketler yoğunluktadır ve üretimin büyük bölümünü KOBİ ler yapmaktadır. Başlıca kimya sektörleri olarak, plastik, deterjan, temizlik, sabun, ilaç, lastik ve boya sektörleri sayılır.

 

Inrep, uzun yıllar Kimya sektöründe birçok firmayla sayısız projelerde işbirliği yapmıştır.

 

Gıda Endüstrisi

 

Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri Gıda ve İçecek sanayidir. Yatırım, üretim ve istihdam yapısı ile ülke ekonomisisnin en dinamik sektörüdür. İhracatı, dış ticareti karşılama oranı ile ülkemizin önemli sektörlerindendir. Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde faliyet göstermesi günümüzde yeterli görünmemekte, varlığını sürdürebilmesi için dünyaya entegre olması ve ihracetını arttırması beklenmektedir. Bunun için yeterli ve kaliteli hammaddenin sağlanmasının yanı sıra teknolojik yeniliklerin de takip edilmesi gerekmektedir. Tarım ve Gıda sektöründe yapılan çalışmaların bilim ve teknolojinin gösterdiği şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir.

 

İnrep uzun yıllar gıda sektöründe birçok firmayla sayısız projelerde işbirliği yapmıştır.

 

Güç Santralleri

 

Güç santralleri; termik santralleri (katı yakıtlı, sıvı/gaz yakıtlı, jeotermal, nükleer), hidroelektrik santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri olarak alt gruplara ayrılır.

 

Ülkemizin 18,6GW katı yakıtlı kurulu termik santral gücü bulunmaktadır. Kurulu sıvı/gaz yakıtlı termik santral gücü 22,8GW, kurulu hidroelektrik santrali gücü ise 27,9GW’tır. Rüzgar enerjisi santrallerimizin toplam gücü 6,6GW, Jeotermal kurulu gücü ise 1,1GW’tır. Ülkemizin kurulu nükleer enerji santrali bulunmamaktadır. Yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer enerji santralinin gücü ise 4800MW(4,8GW)’tır.

 

İnrep uzun yıllar hem yurtiçi hem yurtdışı projelerinde Türkiye’nin önde gelen yüklenici firmalarla santrallerde sayısız projede işbirliği yapmıştır.


İzolasyon

Atık Su Arıtma

 

Suyun endüstriyel proseslerden geçmesi ve evsel faaliyetler sonucu kirlenmesi sonucu oluşan her türlü atıksuyun zararsız bir halde deşarj edilmesi ve ihtiyaca göre geri kullanımı için atıksu tesislerinde işlemler gerçekleştirilir.

 

İnrep atık su arıtma tesisleriyle pek çok projede işbirliği yapmıştır.

        

Maden

 

Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. En büyük ihracat payı mermer ve doğal taşa aittir. Bu madenler için büyük ölçekli üreticilere oranla KOBİ’ler sektörde daha ön plandadırlar ve sektör genelde özel şirketlerden oluşur. İhracatımız açısından diğer önemli madenlerimiz ise bakır, krom, feldspat ve bordur. 


Ülkemizin maden rezervlerinin çıkarılması ve işlenebilmesi için üretim kapasitesi kamu ve özel yatırımlarla hızla artmaktadır. Ülkemizin madenler konusunda önemli kuruluşlarından biri ETİ Maden’dir ve kamu kuruluşudur. ETİ Maden Bor’un çıkarılması, işlenmesi ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir. Ülkemiz dünya Bor rezervlerinin %72’sine sahiptir. Diğer önemli maden işletmeleri ise ETİ Bakır A.Ş, ETİ Krom A.Ş, ETİ Aluminyum A.Ş, Soda Sanayi A.Ş, Erdemir Madencilik A.Ş’dir ve özel kuruluşlardır. 


İNREP uzun yıllar madencilik sektöründe birçok projede sektörün önde gelen firmalarıyla işbirliği yapmıştır.

 


Tüm Hakları Saklıdır inrep.com.tr 2019 Design FSM Ajans