Elektrik Üretim Tesisleri
Endüstriyi Tanıyalım!

“Güç santralleri; termik santraller (katı, sıvı, gaz yakıtlı), jeotermal santraller, nükleer santraller, hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri olarak alt gruplara ayrılır. Ülkemizin toplam kurulu gücü 2022 yılı itibariyle 100GW’tır. Bunlardan katı yakıtlı termik santral gücü 21GW, Sıvı/gaz yakıtlı termik santral gücü 25,6GW, hidroelektrik santrali gücü is 30GW’tır. Rüzgar enerjisi santrallerimizin toplam gücü 8GW, Güneş Enerjisi kurulu gücü 6.3GW, Jeotermal kurulu gücü ise 1,5GW’tır. Ülkemizin kurulu nükleer enerji santrali bulunmamaktadır. Yapım aşamasında olan Akkuyu Nükleer enerji santralinin gücü ise 4800MW(4,8GW) olacaktır.”

 
İnrep'in Endüstrideki Yeri

“İNREP uzun yıllar hem yurtiçi hem yurtdışı projelerinde Türkiye’nin önde gelen yüklenici firmaları ile  sayısız güç santrali projesinde işbirliği yapmış ve yapmaya devam etmektedir. İNREP kurulduğu yıl olan 1990’dan bu yana güç santrali projelerine temsilcisi bulunduğu uzman yabancı firmalar ile birlikte elektrik, mekanik ve arıtma sistemleri gibi birçok ekipman için çözümler sunmaktadır. Yabancı iş ortaklarıyla birlikte prosesin her adımında yer alan bir çözüm ortağıdır ve sektörde her zaman güven duyulan ve aranan bir firmadır.”