Petrol ve Doğalgaz
Endüstriyi Tanıyalım!

“Birincil enerji kaynakları arasında stratejik bir konuma sahip olan hampetrol, dünya enerji talebinin %33'ünü karşılamaktadır. Doğalgaz ise talebin %23,7'sini karşılamaktadır. Petrolün işlenerek ekonomik faaliyetlerde kullanılması şu süreci izler; arama, hampetrol üretimi,  taşıma, rafinaj, petrokimya, enerji ve dağıtım zinciri biçiminde dikey entegre bir süreçtir. Türkiye’de de benzer bir yapı oluşturularak TPAO, BOTAŞ, Tüpraş, Petkim, POAŞ, Aygaz ve İpragaz kurumları faaliyetlerine başlamışlardır. Ülkemizin petrol ve doğalgaz gereksinimini sağlayan kurum TPAO’dur. TPAO, çevre ülkelerde Petrol ve Doğalgaz arama ve tesis işletme faaliyetlerini de sürdürmektedir. TPAO ayrıca ülkemizin mevcut petrol potansiyelinin saptanması ve üretimi için kara ve deniz alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.  Ülkemizde rafinaj yani hampetrolün işlenmesi ve petrol ürünlerine dönüşümünü gerçekleştiren kurumlar Tüpraş ve STAR rafinerileridir. Tüpraş’ın 4 rafinerisi bulunmaktadır: İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’dır. STAR rafinerisi İzmir'de bulunmaktadır.  Rafinerilerin hampetrol işleme kapasiteleri ise yılda, Tüpraş İzmit 11,3 Mton (milyon ton), Tüpraş İzmir 11,9 Mton, Tüpraş Kırıkkale 5,4 Mton, Batman 1,4 Mton, Star rafinerisi 10 Mton’dur.  Rafineride üretilen önemli ürünlerin bazıları şunlardır; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), beyaz ürünler (benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin) ve siyah ürünler (çeşitli kalitede fuel oil), ayrıca nafta, madeni baz yağlar, çeşitli kalitede asfaltlar ve solventler.”

“Ülkemizde doğalgaz arzının güvenilirliğini artırmak amacı ile 2011 yılında Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde BOTAŞ tarafından yapım çalışmaları başlatılan Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama projesi ile proje tamamlandığında tesisin 5,4 milyar Sm3 depolama ve 80 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesi olacaktır. İlave olarak halihazırda 2,84 milyar Sm3 depolama ve 25 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesi bulunan İstanbul ili Silivri ilçesindeki Kuzey Marmara-Değirmenköy Depolama Tesisi’nde 2017 yılında yapım çalışmaları başlatılan proje ile 4,6 milyar Sm3 depolama ve 75 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir.”

Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları

Petrol ürünlerinin ekonomiye kazandırılması dikey entegre sürecinin ‘Taşıma’ ve ‘Dağıtım’ aşamalarıdır. Hampetrolün ve doğalgazın taşınması konularında başta BTC (Baku-Tiflis-Ceyhan), TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı vb.) gibi önemli projeler yer almaktadır.

LNG Tesisleri

Bu sektörde büyük depolama tesisi olarak 2 adet tesis vardır; Botaş Marmara Ereğlisi ve Egegaz Aliağa’dır.”

İnrep'in Endüstrideki Yeri

İNREP, 30 yılı aşkın süredir Petrol ve Doğalgaz sektöründe dikey entegre sürecinin her aşamasında ilgili kurumlarımızla sayısız projelerde lisans ve ön mühendislikten başlayarak devreye alma ve bakım konularında işbirliği yaparak kaliteli hizmetini sunmuştur ve sunmaktadır.