Firmayı Tanıyalım
ISIA S.p.A, 1999 yılında bir mühendislik şirketi olarak kuruldu ve faaliyete geçti. 2005 yılında, önde gelen bir kimya üreticisiyle birlikte ISIA SpA, reaksiyonun güvenliğini ve verimini büyük ölçüde artıran bir "suya batırılmış reaksiyon odası" içinde Klor Dioksit üretmek için yenilikçi bir teknoloji geliştirdi.
ISIA, büyük ölçekli uygulamalarda içme ve proses suyunun dezenfeksiyonu için eksiksiz bir klor dioksit (Cl02) sistemleri yelpazesi sunar. Patentli, su altı sıralı reaktörleri kullanan dezenfeksiyon teknolojimiz, sağlığa zararlı dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumunu önlerken su kalitesini iyileştirmek için klor dioksit üretmenin en güvenli ve en verimli yoludur.
U ve L Tipi Klor Dioksit Sistem
U Tipi reaktör, basınçlı borulara enjeksiyon için sıraya yerleştirilmiştir. L Tipi reaktör bir su havzasına veya açık kanala batırılır ve reaksiyon odası su seviyesinin altında bulunur.
Soğutma suyu uygulamaları
Karmaşık kirlenme birikintileri, soğutma suyu sistemlerinin, ısı eşanjörlerinin ve genel olarak boruların verimliliği için önemli bir sorundur. Klor dioksit kullanımı, bu nedenle tesiste birikinti oluşmasını çok etkili bir şekilde önlemesini sağlar ve tesis, tüm çevresel izin koşullarına uygun olabilir.
.
Klor Dioksit Sistemi
Klor dioksit sistemlerimiz, dezenfeksiyonda yüksek performans sağlayan en saf çözümü üretir. Benzersiz özellikler, artırılmış güvenlik ve verimlilik için bir su altı reaktör odası; en katı güvenlik standartlarına uygunluk; ve en yüksek verim ve operasyon masraflarını önemli ölçüde azaltabilen aşılarla dozlama seçeneği.
Neden Klor dioksit
Klor dioksit,içme ve işleme suyunun işlenmesi için yenilikçi ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Geleneksel klor veya sodyum hipoklorit dezenfeksiyonu yöneteminin aksine, klor dioksit daha etkili bir biyosittir,  sağlıksız yan ürünler üretmez ve daha az miktarlarda kimyasal kullanımı nedeniyle operasyonda paradan tasarruf etmenizi sağlar.
Kağıt Fabrikaları Uygulaması
Kağıt yapım endüstrisi bağlamında, klor dioksit, kağıt fabrikalarında su arıtımı ve kağıt hamuru ağartma için kullanılır. Su, kağıt üretim sürecinde önemli bir rol oynar: liflerin, odun hamurunu çözen aparattan kağıt yaprağının üretim teline taşınmasına izin verir.
Tuzdan Arındırma İşlemi Uygulaması
Tuzdan arındırma, çözünmüş mineralleri (tuz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) deniz suyundan, acı sudan veya arıtılmış atık sudan ayıran bir işlemdir. Bu bağlamda, 1960'tan beri dünya çapında çok iyi bilinen ve kullanılan güçlü bir dezenfektan ve oksidan olan klor dioksit, insan amaçları için deniz suyunun tuzdan arındırılmasından kaynaklanan birçok sorunun üstesinden gelinmesinde belirleyici olabilir.
İçme Suyu Uygulamaları
İçme suyunun arıtılmasında dezenfektan veya oksidan olarak klor dioksit kullanılabilir.Dezenfektan olarak ön oksidasyon aşamasında olduğu gibi dezenfeksiyon sonrası aşamada da kullanılabilir. Yüzey suyunun arıtma işleminde, arıtmanın sonraki aşamalarında bakteri ve alglerin büyümesini kontrol etmek için ön oksidasyon kullanılır.
Atık Su Uygulamaları
Atık suların dezenfeksiyonunda klor dioksitin klora göre birçok avantajı vardır. Klor dioksit söz konusu olduğunda, aslında, atık sularda önemli miktarlarda amonyak ve organik maddelerin varlığı, serbest klorunkinden 80 kat daha düşük bakterisidal etkiye sahip kloraminlerin oluşumuyla dezenfektan tüketimine neden olur.